Najam reklamnih panoa

Najam reklamnih panoa

Naš osnovni proizvod je reklamni pano koji se sastoji od dva segmenta. Prvi segment je reklamni prostor veličine 1000x1500 mm a drugi segment je polukrug iznad reklamnog dijela u koji je smješten grb i ime pojedingo grada ili općine gdje je pano smješten. Samim time naši panoi pridonose urbanoj i vrlo prihvatljivoj opciji reklamiranja jer u istom trenu doprinose promidžbi i turističkoj prepoznatljivosti gradovima i općinama s kojima imamo poslovne i partnerske odnose.

Naš reklamni pano smo prijavili i kao industrijski dizajn u Državnom uredu za intelektualno vlasništvo te ishodili certifikat o vlasništvu istog te stekli pravo korištenja i raspolaganja na području RH te smo i u tom segmentu jedinstveni u ponudi vanjskog oglašavanja u RH.

Prednost u odnosu na oglašavanje putem velikih JUBMO panoa je u tome što su naši reklamni panoi postavljeni u gradskim i općinskim središtima gdje je frekvencija prometa i kretanja ljudi i potencijalnih korisnika naših klijenata daleko veća nego na obilaznicama i prometnicama izvan naselja i gradova a samim time reklamna oruka naših klijenata dobiva na težini i vrijednosti tj. u konačnici čini im povećanje prometa što donosi i dobit te mogućnost razvoja i širenja djelatnosti.